Szkolenie rady nadzorcze, gospodarka nieruchomościami, fundusze europejskie

O firmie
Szkolenia grupowe
Bieżące szkolenia
Kursy asystenta rodziny
Kontakt
Dojazd
Referencje


Partnerzy.
 

dyrektor   Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej powstało 20 sierpnia 2001 roku. Zadaniem jednostki jest organizowanie kursów, szkoleń i konferencji w aspekcie zmieniającego prawa dla administracji publicznej: samorządów lokalnych oraz służby cywilnej a także dla firm (w zakresie zmian przepisów prawnych). Tematyką szkoleń są finanse publiczne, prawo oświatowe, pomoc społeczna, prawo gospodarcze, prawo o ruchu drogowym i inne dotyczące przystosowania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej.
   Dużym powodzeniem cieszą się organizowane przez nas szkolenia na temat mienia zabużańskiego i gospodarki nieruchomościami dla urzędników, rzeczoznawców majątkowych i geodetów.
Znajdujemy się w ewidencji jednostek szkolących Wojewódzkiego Urzędu Pracy  Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych do szkolenia służb cywilnych, Ministerstwa Infrastruktury do organizacji szkoleń dla stacji diagnostycznych pojazdów i zezwolenie Lubuskiego Urzędu  Marszałkowskiego do prowadzenia szkoleń ADR. 
   Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej współpracuje z ponad 100 najlepszymi w kraju wykładowcami, którzy jednocześnie są  autorami lub wykonawcami przepisów prawnych ministerstw, urzędów centralnych, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Sądów Administracyjnych oraz wyższych uczelni. Proponowane przez nas tematy są autorstwa wyspecjalizowanych pracowników LCESiS, wykładowców lub jednostek współpracujących z LCESiS.
Specjalizujemy się w szkoleniach grupowych dla poszczególnych jednostek administracji publicznej, a w szczególności dla Powiatowych Urzędów Pracy.
   Dyrektorem Ośrodka jest pani Mirosława Kędziora, były pracownik Urzędu Wojewódzkiego, która w działalności szkoleniowej pracuje od 1999 roku. Nasze Centrum szkoli rocznie ponad 3000 osób.
Szkolenia organizowane są nie tylko w Gorzowie Wlkp., ale także – w zależności od potrzeb - na terenie całej Polski (Poznań, Szczecin, Kraków, Łódź, Gdańsk).   Warszawa oraz – na życzenie Zamawiających - w miejscowościach wypoczynkowych).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.

Mirosława Kędziora
dyrektor
 
2007 © Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Szkolenia - fundusze europejskie, drogi publiczne, rady nadzorcze, mapa witryny